TÜKETİCİ HUKUKU

Image

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukuku tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, sağlık ve güvenliklerini koruyan, zararlarını karşılayan düzenlemeler içeren hukuk dalıdır. Tüketici hukuku ayıplı, hasarlı mal ve hizmet sunulması halinde satıcı ve tüketici arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde uygulanacak yasal prosedürü içeren hukuk dalıdır.

  • Tüketici Hakem Heyetinde yapılacak işlemlerde danışmanlık ve temsil
  • Tüketici haklarından kaynaklanan tazminat davaları
  • Menfi tespit davası
  • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar