SÖZLEŞMELER HUKUKU

Image

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş Borçlar Hukuku'nun temelini oluşturan hukuk dalıdır. Diğer bir ifade ile; iki ya da daha fazla kişinin aralarında yaptığı ve koşullarına uymakla yükümlü oldukları hukuki işlemlerdir.

  • Satış sözleşmesi.
  • Geri alım sözleşmesi.
  • Ödünç sözleşmesi.
  • Pazarlamacılık sözleşmesi.
  • Evlilik sözleşmesi.
  • Kefalet sözleşmesi.
  • Kredi sözleşmesi.
  • Komisyon sözleşmesi.