ŞİRKETLER ve TİCARET HUKUKU

Image

ŞİRKETLER ve TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz konulara aşağıda yer vermiş bulunmaktayız.

  • Kıymetli evrak
  • Sigorta Hukuku
  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü
  • Şirket kurulması, birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi işlemleri
  • Tahkim
  • Ticari Sözleşmeler
  • Markaya tecavüzün önlenmesi
  • Marka iptal, hükümsüzlük davaları tazminat davaları