SAĞLIK HUKUKU

Image

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukuku bir ülkenin sağlık sektöründe hizmet sağlayıcı ve son kullanıcı olarak rol alan kişi ve kurumların uymak zorunda olduğu hukuk kuralları bütününe verilen addır. Tıp hukuku, kamu sağlığı hukuku, biyoetik ve küresel tıp hukuku olmak üzere dört sınıfa ayrılmaktadır. Hatalı tıbbi uygulamalar da sağlık hukuku kapsamına giren konular arasındadır.

  • Hastane ve sağlık hizmetleri sunan kuruluşlara danışmanlık hizmeti
  • Malpraktis davaları