MİRAS HUKUKU

Image

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Büromuzda miras hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Mirasçılık belgesi verilmesi davası
  • Ortaklığın giderilmesi davası
  • Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi davası
  • Terekenin tespiti ve terekenin korunmasına ilişkin davalar
  • Tapu iptal ve tescil davası
  • Mirasta denkleştirme ve terekeye iade davaları
  • Miras İstihkakı davası
  • Mirasın Reddine ilişkin dava ve işlemler