KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

  • Anasayfa
  • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU
Image

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile koruma altına alınan kişisel verilerin hangi kurallara tabi olarak, hangi şartlarda işlenebileceği hususunu kontrol altına alma amacını güden Kanun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları getirerek, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların da düzenlenmesi Kanunun amaçları arasında yer almaktadır.

Teknolojinin ilerlemesi ve bilginin yayılma hızının maksimum düzeye ulaşması ile birlikte artık kişisel bilgilerimizin güvenliğinin tehlikeye girmesi sonucunda maddi manevi zararların meydana gelmesini önlemek ve meydana gelen zararları tazmin etmek amacıyla ortaya çıkan bu hukuk alanında siz kıymetli müvekkillerimize sunmuş olduğumuz hizmetler şunlardır:

  • Kvkk uyum sürecinin takibi
  • Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında şirketlere danışmanlık hizmeti
  • Kvkk kapsamında yapılacak başvuru ve şikayet süreçlerinin takibi
  • Kvkk kapsamında kabahatler ve cezalara ilişkin işlem ve takiplerin yapılması
  • İdari para cezasına itiraz