İDARE HUKUKU

Image

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdare hukuku kapsamında görülen davalara aşağıda yer verilmiştir.

  • İptal davaları
  • Tam yargı davaları
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar
  • İdareye başvuru süreçlerinin takibi