İCRA İFLAS HUKUKU

Image

İCRA İFLAS HUKUKU

İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Bu hukuk alanında siz değerli müvekkillerimize vermiş olduğumu hizmetler şunlardır:

  • Fatura, çek, senet ve diğer alacaklara ilişkin icra takibi
  • Haciz işlemleri
  • Borca ve takibe itiraz işlemleri
  • Karşılıksız çek davası
  • Taahhüdü ihlal ve tüm icra ceza suçları ile ilgili davalar
  • Kiralaman taşınmazların tahliyesi
  • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları
  • Menfi tespit davaları
  • İhtiyati haciz kararı alınması
  • İstihkak davaları