AİLE HUKUKU

Image

AİLE HUKUKU

Aile hukuku aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Büromuzda Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden birkaçı şunlardır:

  • Boşanma davaları
  • Mal rejimi davaları
  • Soybağı davaları
  • Velayet ve Vesayete ilişkin davalar
  • Nafakaya ilişkin davalar
  • Yurt dışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması